Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo KPK glede poziva poslanke SDS k spoštovanju zakonodaje o oddaji letnega poročila

V zvezi s pozivom poslanke Slovenske demokratske stranke (SDS) Sonje Ramšak, predsednice mandatno-volilne komisije Državnega zbora RS, da naj komisija spoštuje zakonodajo glede letnega poročila, pojasnjujemo naslednje:

Komisija je lansko leto v okviru priprave letnega poročila izvajala tudi raziskavo in analizo poslovnega okolja z vidika sistemske korupcije, za katero smo menili, da je pomembna v luči diskusij o preoblikovanju sistema upravljanja s kapitalskimi naložbami države. Zaradi težav s financiranjem raziskave (ki je vključevala prek 250 podjetij) – komisija namreč v proračunu in ob rebalansu ni imela sredstev zanjo in jih je morala pridobiti iz zunanjih virov (kot donacijo enega od veleposlaništev) – se je čas priprave poročila nekoliko podaljšal. O tem smo pred iztekom zakonskega roka pisno obvestili Državni zbor in prosili za razumevanje.

Pozneje smo od ge. Ramšak prejeli dopis, v katerem nas poziva, da poročilo Državnemu zboru dostavimo do 31. 10. 2012. To je komisija tudi storila, skupaj s spremnim dopisom, ki je pojasnjeval razloge za zamudo, metodologijo poročila in opravičilo.

Poročilo, ki ima naslov »Obdobno poročilo 2011/2012«, vsebuje obsežno in natančno poročilo o delu komisije z oceno stanja na področju korupcije in nasprotja interesov; vključuje tudi izsledke ter analizo omenjene raziskave poslovnega okolja v luči sistemske korupcije in je nesporno najbolj podrobno ter vsebinsko poročilo v zgodovini obstoja komisije. Vanj je bilo vloženega veliko dela – tako z namenom seznanjanja (strokovne in širše) javnosti, kot poslank in poslancev. Da bi bilo v največji meri aktualno, smo poleg podatkov o delu komisije za leto 2011 v poročilo vključili tudi podatke in informacije do vključno septembra 2012, pri čemer je bilo v poročilu razčlenjeno, katere informacije se nanašajo na preteklo leto in katere na obdobje prvih desetih mesecev tekočega leta.

Decembra je poročilo obravnaval in potrdil Državni svet – na več odborih in na plenarnem zasedanju. Iz zapisov kolegija predsednika Državnega zbora pa je razvidno, da je vodja poslanske skupine SDS nasprotoval obravnavi poročila v Državnem zboru, ker naj bi se ne nanašalo zgolj na leto 2011, ampak tudi na leto 2012. Ob tem dodajamo, da smo tudi leta 2011 Državnemu zboru posredovali poročilo, ki se je nanašalo na 2010 z dodatkom do maja 2011 – spet z namenom biti v največji meri aktualni in celoviti za potrebe razprave v Državnem zboru. Večina poslancev različnih strank je takrat tak pristop pozdravila.

Konec decembra 2012 je komisija od predsednika Državnega zbora prejela dopis, v katerem komisijo poziva, naj Državnemu zboru pošljemo samo poročilo, ki se nanaša na leto 2011, enak dopis smo prejeli prejšnji teden od ge. Ramšak. Komisija poudarja, da smo bili uradno obveščeni o tem, da naj poročilo spremenimo, šele konec decembra – potem, ko je bilo obravnavano in sprejeto v Državnem svetu, do njega pa se je v povezavi z mnenjem Državnega sveta opredelila tudi Vlada RS. Poziv k predložitvi novega poročila pa se ni nanašal na to, da komisija ni poročala o svojem delu za leto 2011, ampak – paradoksalno – da je poročala preveč – torej tudi za prvih deset mesecev leta 2012.

Komisija bo mnenje Državnega zbora in pristojnega telesa seveda spoštovala in novo poročilo posredovala Državnemu zboru tekom naslednjega tedna, skupaj s poročilom za leto 2012 – pač v dveh ločenih dokumentih.

Poročilo (prek 270 strani) je sicer že več mesecev dostopno javnosti tudi na spletnih straneh komisije.

Pojasnilo KPK glede poziva poslanke SDS k spoštovanju zakonodaje o oddaji letnega poročila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar