Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poraba sredstev, namenjenih poslancem, in zadeva Vogrin

Senat KPK je na včerajšnji seji sprejel sistemsko načelno mnenje glede porabe javnega denarja, ki ga imajo na voljo poslanci in poslanske skupine za izobraževanje in strokovno pomoč. Ena izmed zadev, na kateri temelji sistemsko mnenje, je tudi zadeva nepovezanega poslanca Vogrina in njegovo angažiranje podjetja Vinestra d.o.o., glede katere je komisija sprejela ugotovitve o konkretnem primeru.

Komisija ugotavlja, da trenutna ureditev na področju porabe javnih sredstev, na voljo poslancem za izobraževanje in strokovno pomoč, omogoča vrsto sistemskih korupcijskih tveganj, vključno s tveganjem nenamenske porabe in tveganjem nasprotja interesov. Komisija je obenem zaznala tudi porabo teh sredstev, ki bi jo lahko označili za prikrito/posredno financiranje političnih strank in povezanih oseb, kar je v nasprotju z namenom teh javnih sredstev. Prav tako je komisija ugotovila pomanjkljivo transparentnost pri porabi javnih sredstev, namenjenih za izobraževanje poslancev in strokovno pomoč, in izdelala več priporočil glede izboljšav porabe omenjenih javnih sredstev. Celotno sistemsko načelno mnenje je dostopno v priponki.

Ena izmed zadev, na kateri temelji omenjeno načelno mnenje, je zadeva nepovezanega poslanca Ivana Vogrina in izplačevanja sredstev Državnega zbora podjetju Vinestra d.o.o. v preteklega pol leta. Kot je ugotovila komisija, podjetje Vinestra d.o.o., ki ga je angažiral poslanec Vogrin, ni opravilo storitev, za katere je bila sklenjena pogodba in za katere je bilo podjetju Vinestra d.o.o. izplačanih 7.875,00 evrov proračunskih sredstev. Komisija je ugotovila, da je bilo s TRR podjetja Vinestra d.o.o., v tednih po prejemu sredstev Državnega zbora, večina denarja dvignjenega gotovinsko na bankomatih, 500 evrov pa je bilo nakazanih nekdanji poslančevi ženi V. V.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja s strani poslanca Ivana Vogrina bo komisija ugotovitve odstopila policiji.

Ugotovitve v zadevi Vogrin so dostopne v priponki; odgovor obravnavane osebe je dostopen v priponki.

Poraba sredstev, namenjenih poslancem, in zadeva Vogrin
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar