Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja mag. Ivana Vogrina, nepovezanega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, pri porabi sredstev dodatne strokovne pomoči poslanskim skupinam

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU:

  • mag. Ivan Vogrin, nepovezani poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, je s svojim ravnanjem izpolnil znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena ZIntPK, s tem, ko je:
    • v nasprotju z dolžnim ravnanjem uradne osebe kršil načela gospodarne in učinkovite rabe javnih sredstev ter pravni osebi Vinestra d.o.o. oziroma drugim fizičnim osebam neposredno omogočil premoženjsko korist v višini najmanj 7.875,00 EUR;
    • v nasprotju z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov podal predlog za podpis pogodbe z namenom strokovne pomoči s pravno osebo Vinestra d.o.o., ki je s tem pridobila premoženjsko korist v višini najmanj 7.875,00 EUR, hkrati pa s svojim podpisom Predloga jamčil, da nasprotje interesov ne obstaja;
  • Omenjeno ravnanje mag. Ivana Vogrina, nepovezanega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, predstavlja zlorabo javne funkcije v nasprotju z zakonom in pravno dopustnimi cilji ter v nasprotju z minimalnimi standardi integritete javnega funkcionarja, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja mag. Ivana Vogrina, nepovezanega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, pri porabi sredstev dodatne strokovne pomoči poslanskim skupinam
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar