Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK objavila ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Žužemberk Franca Škufce

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na seji 4. 10. 2012 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja župana Občine Žužemberk Franca Škufce.

Komisija ugotavlja:

Župan Občine Žužemberk Franc Škufca je nekdanjima podžupanoma v nasprotju z določbami Zakona o lokalni samoupravi omogočal izplačevanje tako plačila za opravljanje podžupanske funkcije kot sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta, s čimer jima je omogočil neposredno premoženjsko korist v skupnem bruto znesku okoli 10.000 evrov. S takim ravnanjem je župan Franc Škufca uresničili znake korupcije, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK in kot jo je opredeljevala tretja točka 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je župan Franc Škufca podpisal pogodbo v ocenjeni vrednosti 120.000 evrov s podjetjem FS d.o.o. , v katerem je sam zaposlen, in se s tem znašel v nasprotju interesov, kot ga opredeljuje 12. točka 4. člena ZIntPK. Komisije o možnem obstoju nasprotja interesov župan ni obvestil.

Sprejeti dokument je skupaj z odgovorom obravnavane osebe objavljen na spletnih straneh komisije v rubriki Odločitve in mnenja komisije – Zaključne ugotovitve.

KPK objavila ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Žužemberk Franca Škufce
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar