Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi direktorice Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Ravnanje direktorice Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik dr. Andreje Eržen, ki je omogočila gospodarski družbi Ir Image d.o.o. premoženjsko korist v obliki pridobitve posla za izdelavo mesečnega destinacijskega časopisa – prireditvenika, s tem, da kot zakoniti zastopnik Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik v enostavnem postopku javnega naročanja ni ravnala gospodarno, ni zagotovila konkurence med ponudniki in ni vodila postopka na transparenten način, ustreza opredelitvi korupcije po prvi točki 4. člena ZIntPK.
  •  Ravnanje direktorice Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik dr. Andreje Eržen, ki je kot naročnik preklicala izvedbo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in izbrala način določitve vrednosti, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila postopku oddaje javnega naročila, čeprav kasneje do oddaje naročil po enostavnem postopku ni prišlo, predstavlja korupcijsko tveganje in ravnanje v nasprotju z zahtevano integriteto, kot jo opredeljuje tretja točka 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi direktorice Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar