Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: julij 2012

Ravnanje župana Občine Trebnje je nedopustno

Nedavni primer župana Občine Trebnje, ki je bil zaradi treh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja pravnomočno obsojen, ponovno izpostavlja problematiko pomanjkanja pričakovane integritete funkcionarjev nekaterih lokalnih skupnosti in njihov brezbrižen odnos do etičnosti ravnanja ter ugleda, ki bi ga morali uživati in varovati pri svojem delu ter v javnosti, kot tudi problem neobstoja zakonske ureditve[…]

Brez nasprotij interesov v večje zaupanje

Univerzalna in splošno sprejeta definicija nasprotja interesov ne obstaja, večina zakonskih in teoretičnih opredelitev pa izhaja iz tega, da do nasprotja interesov pride, kadar je javni interes okužen z zasebnimi interesi. Nasprotje interesov je škodljivo v prvi vrsti zato, ker najeda zaupanje, ki je izjemno pomembna vrednota za vsak organ in organizacijo iz javnega, pa[…]

AUKN v sodelovanju s KPK izvedla izobraževalno srečanje za nadzorne in poslovodne organe državnih družb na temo izogibanja nasprotij interesov

Izobraževalno srečanje pod naslovom Skrbnost in odgovornost ravnanj članov nadzornih in poslovodnih organov državnih družb v luči spoštovanja ZIntPK ter ostalih pravnih aktov je prvo tovrstno srečanje, ki je posebej organizirano za državne družbe s ciljem dviga korporativne kulture v državnih podjetjih. Spoštovanje izogibanja nastanku nasprotja interesov je za Agencijo in KPK izjemnega pomena, saj ravno[…]

Ponovno nezadovoljstvo GRECO s transparentnostjo financiranja političnih strank v Sloveniji

Vlada RS se je 27. junija 2012 na seji seznanila z ter dovolila objavo Drugega poročila o izvajanju priporočil Republike Slovenije, ki ga je 16. maja na 55. skupščinskem zasedanju sprejel GRECO (Skupina držav proti korupciji). Poročilo se nanaša na napredek oziroma pomanjkanje napredka Republike Slovenije glede izvajanja priporočil GRECA na področju inkriminacij kaznivih dejanj[…]

KPK sprejela tri sistemska načelna mnenja in dvoje ugotovitev o konkretnem primeru

Komisija za preprečevanje korupcije se pogosto srečuje s prakso, ki pomeni nasprotje interesov ali pa tveganje za njegov nastanek. Senat komisije je zato sprejel tri sistemska načelna mnenja s tega področja. Poleg tega je komisija objavila dvoje ugotovitev o konkretnem primeru, in sicer v zadevi dr. Gregorja Pivca in zadevi Mitje Starca ter dr. Mitje Briclja.[…]

Sistemsko načelno mnenje glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na svetih javnih zavodov in podobnih kolektivnih organov subjektov javnega sektorja

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje:

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar