Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ponovno nezadovoljstvo GRECO s transparentnostjo financiranja političnih strank v Sloveniji

Vlada RS se je 27. junija 2012 na seji seznanila z ter dovolila objavo Drugega poročila o izvajanju priporočil Republike Slovenije, ki ga je 16. maja na 55. skupščinskem zasedanju sprejel GRECO (Skupina držav proti korupciji). Poročilo se nanaša na napredek oziroma pomanjkanje napredka Republike Slovenije glede izvajanja priporočil GRECA na področju inkriminacij kaznivih dejanj s področja korupcije ter trinajstih priporočil na področju transparentnosti financiranja političnih strank.

Na skupščinskem zasedanju GRECA so bile potrjene ugotovitve poročevalcev iz Nemčije in Finske, ki ugotavljata, da Slovenija v obdobju skoraj štirih let ni v celoti oziroma zadovoljivo izpolnila niti enega priporočila na področju transparentnosti financiranja političnih strank. Zato je ravnanje Republike Slovenije ocenilo kot »splošno nezadovoljivo« in pričelo s postopkom po Pravilu 32 Pravil postopka GRECO zaradi neizpolnjevanja njenih sprejetih mednarodnih obveznosti kot države članice GRECO pri Svetu Evrope.

V svojem poročilu je GRECO kot posebej zaskrbljujoče označil neizpolnjevanje priporočil na področju transparentnosti financiranja političnih strank, med drugim nezadostno javnost celotnih poročil političnih strank o financiranju njihovih aktivnosti, nezadosten pregled in nadzor nad vrstami in višinami prihodkov ter odhodkov, tudi donacij ter posojil, pomanjkljivo razkritje donatorjev, pomanjkanje učinkovitih pristojnosti in kapacitet nadzornih organov, nezadostne sankcije za kršitve itd.

Ob sprejemu omenjenega poročila je GRECO Sloveniji določil nov rok za poročanje o napredku – 30. november 2012. Če Slovenija do tega datuma ne bo sprejela ustreznih zakonskih dopolnil oziroma sprememb (ne samo v obliki predlogov zakonov, ampak dejansko sprejetih zakonov), bo skladno s Pravili GRECA sledil naslednji korak glede ugotavljanja in javnega poročanja o neizpolnjevanju mednarodnih zavez Slovenije na področju omejevanja korupcije.

Ponovno nezadovoljstvo GRECO s transparentnostjo financiranja političnih strank v Sloveniji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar