Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklep Vlade RS glede izvolitve Francija Matoza za predsednika skupščine Telekom d. d.

Komisija za preprečevanje korupcije je bila prek medijskih poročil seznanjena z informacijo, da je vlada na včerajšnji korespondenčni seji sprejela sklep, naj današnjo skupščino Telekom d.d. vodi odvetnik Franci Matoz. Ne glede na to, da do tega – kot kaže – na sami skupščini ni prišlo, komisija opozarja na spornost tovrstnega sklepa vlade.  

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v 37. členu vse uradne osebe (vključno s člani vlade in predsednikom vlade) zavezuje k dolžnosti izogibanju nasprotju interesov: “(1) Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. (2) Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.” Zasebni interes uradne osebe pa po zakonu pomeni “pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike”.

Imenovanje določenega odvetnika zato kaže znake kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja nasprotja interesov, tako zaradi dejstva, da gre za osebnega odvetnika predsednika vlade, kot zaradi dejstva, da je omenjeni odvetnik kandidiral na listi stranke SDS.

Omenjena problematika bo zato uvrščena na prvo naslednjo sejo senata komisije (verjetno v torek), kjer se bo komisija tudi odločila za nadaljnje korake v tem primeru – tako v konkretnem primeru kot s sistemskega vidika. Opozarjamo namreč, da se je – z vidika ZIntPK in prepovedi nasprotja interesov – sporna praksa uporabe odvetnikov, ki po eni strani v različnih pravnih postopkih neposredno zastopajo funkcionarja ali predstojnika državnega organa oziroma javnega zavoda kot fizično osebo, obenem pa sklepajo pogodbe oziroma so pooblaščeni za pravno zastopanje javnega subjekta, ki ga ta funkcionar nadzoruje ali vodi, nerazumno in skoraj “brezsramno” razširila. Ne gre samo za problem državne ravni, ki smo mu bili priča v tem konkretnem primeru, ampak za več mestnih občin in nekaj večjih javnih zavodov.

Sklep Vlade RS glede izvolitve Francija Matoza za predsednika skupščine Telekom d. d.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar