Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključena druga mednarodna delavnica evropskega protikorupcijskega usposabljanja

Komisija za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad (NPU) sta v okviru projekta Evropsko protikorupcijsko usposabljanje v tem tednu organizirala drugo od treh mednarodnih delavnic, ki bodo izvedene v tem letu. Delavnica z naslovom »Preventivni ukrepi v boju proti korupciji – izmenjava dobrih praks« je potekala od 11. do 13. junija 2012 na Bledu, udeležili pa so se je predstavniki protikorupcijskih institucij držav članic EU, schengenskega območja in Zahodnega Balkana.

Tokrat je bila delavnica namenjena izmenjavi dobrih praks s področja preventivnih ukrepov v boju proti korupciji, saj je izvajanje aktivnosti osveščanja družbe o korupciji in njenih posledicah ter oblikovanje politike preprečevanja korupcije in krepitve integritete prioriteta vseh evropskih držav ter predvsem njihovih protikorupcijskih institucij. Udeleženci so se osredotočili tudi na različne prakse držav pri urejanju področja ugotavljanja nasprotja interesov in se podrobno seznanili s smernicami in orodji za obvladovanje nasprotja interesov, ki jih je razvila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in ki jih je v njenem imenu predstavil Janos Bertok, vodja oddelka OECD za integriteto v javnem sektorju. Predstavnik OECD-ja je predstavil tudi dobre prakse različnih držav OECD-ja pri opredelitvi in pripravi etičnih kodeksov v javnem sektorju ter različne mehanizme za njihovo uveljavitev, za katere je izpostavil, da so le-ti pomembni predvsem zato, ker uvajajo smernice, kako se vesti v primeru, ko dobimo, na primer, darila – vendar pa je to le del rešitve. Z analizo parlamentarnih etičnih kodeksov držav članic EU pa je udeležence seznanila dr. Katarina Žagar iz Državnega zbora RS.

Sicer je Evropsko protikorupcijsko usposabljanje (EACT – European Anti-Corruption Training) trilateralni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, v katerem sodelujejo štiri protikorupcijske institucije treh držav: avstrijski zvezni urad za preprečevanje in boj proti korupciji (BAK – Federal Bureau of Anti-Corruption), slovaški urad za boj proti korupciji (Bureau of the Fight against Corruption), NPU in Komisija za preprečevanje korupcije. Projekt bo trajal dve leti, od 2011 do 2013, aktivnosti pa vključujejo dve konferenci in devet delavnic v sklopu treh tematskih delovnih skupin: preventiva pod vodstvom Slovenije, odkrivanje in pregon (Avstrija) in mednarodno sodelovanje (Slovaška). V sklopu projekta EACT – s sloganom »Praksa se povezuje s prakso« – je predvidena izdaja več priročnikov, vsebinski poudarek pa je namenjen študiji primerov in izmenjavi praktičnih izkušenj. Otvoritvena konferenca EACT projekta je potekala septembra 2011, zaključna konferenca pa bo leta 2013 v Sloveniji.

Zaključena druga mednarodna delavnica evropskega protikorupcijskega usposabljanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar