Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK sprejela Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 10. 5. 2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012, ki se nanaša na vsebinsko spreminjanje prostorskih aktov z redakcijskimi oziroma tehničnimi popravki na lokalni ravni.

V sistemskem načelnem mnenju komisija ugotavlja, da ravnanje odgovornih oseb občin, ki v nasprotju z Zakonom o prostorskem načrtovanju vsebinsko spreminjajo in sprejemajo popravke prostorskih aktov z uporabo instituta tehničnih oziroma redakcijskih popravkov, obveznih razlag ali drugih instrumentov, ki niso namenjeni oziroma ne dovoljujejo vsebinskega posega v prostorske akte, predstavlja izrazito tveganje za neetična in nezakonita ravnanja; kadar je s tem investitorjem omogočena pridobitev neupravičene neposredne ali posredne koristi, pa tako ravnanje izpolnjuje tudi znake korupcije iz prve točke 4. člena ZIntPK.

V tej zadevi je komisija Vladi RS posredovala priporočilo, v katerem je zapisala, naj pristopi k pripravi zakonodajne rešitve, ki bi lokalnim skupnostim zgolj na podlagi vnaprej določenih jasnih kriterijev omogočala izvedbo manjših vsebinskih sprememb prostorskih aktov po krajšem postopku, pri čemer mora biti zadoščeno tudi zahtevam po čim večji transparentnosti in ključnim osnovnim elementom ter načelom priprave prostorskih aktov, kot jih predvideva veljavna področna zakonodaja.

Celoten dokument je objavljen na tej povezavi.

KPK sprejela Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar