Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Danijela Krivca in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Danijel Krivec, bivši župan Občine Bovec (uradna oseba) je v nasprotju z določilom 10. e člena Zakona o financiranju občin dne 29. 01. 2010 podpisal sporazum o zavarovanju denarnih terjatev gospodarski družbi GOLF BOVEC, d.o.o. ter pozneje dne 01. 10. 2010 gospodarski družbi EUROINVEST d.o.o. in tako s kršitvama dolžnega ravnanja omogočil navedenima gospodarskima družbama korist;

S takšnim ravnanjem je Danijel Krivec uresničil znake korupcije, kot jo je opredeljevala 3. alineja 2. člena Zakon o preprečevanju korupcije v času podpisanega sporazuma o zavarovanju denarnih terjatev z dne 29. 01. 2010 in kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, veljaven v času sklenjenega sporazuma o zavarovanju denarnih terjatev z dne 1. 10. 2010.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Danijela Krivca in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar