Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Dragice Kotnik

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Dragica Kotnik je kot višja državna tožilka (uradna oseba) v nasprotju s kogentnimi določili Zakona o kazenskem postopku, na njegovi podlagi izdanih predpisov in Državnotožilskega reda umaknila obtožni predlog in tako s kršitvijo dolžnega ravnanja omogočila obdolžencu M. K., da ni bil po predpisanem postopku podvržen ugotavljanju kazenske odgovornosti za kaznivo dejanje, kar zanj predstavlja nedovoljeno nepremoženjsko korist. Opisano ravnanje višje državne tožilke Dragice Kotnik se je zgodilo, ko je tako obdolženca M. K. kakor tudi njo kot osumljenko v drugem predkazenskem postopku zastopala ista odvetniška družba, to je Odvetniška družba Matoz o.p., d.o.o..
  • S takim ravnanjem je višja državna tožilka uresničila vse znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena ZIntPK, ravnala pa je tudi v nasprotju z zahtevano integriteto uradnih oseb, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

Celotno besedilo ugotovitev o konkretnem primeru je na voljo v spodnji priponki:

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Dragice Kotnik
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar