Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK ugotovila koruptivno ravnanje višje državne tožilke Dragice Kotnik

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi prijave, ki jo je prejela januarja 2012, uvedla postopek preverjanja suma korupcije, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), in sicer v zvezi z umikom obtožnega predloga v kazenski zadevi zoper obdolženca M. K. s strani višje državne tožilke Dragice Kotnik. Državna tožilka naj bi pri izvrševanju državnotožilskih dolžnosti kršila predpise, ki v kazenskem postopku urejajo izločitev državnega tožilca in odstopila od pregona, posledica njenega ravnanja pa je bila, da se je obdolženi izognil kazenskemu postopku za kaznivo dejanje, katerega je bil utemeljeno osumljen.

Komisija je po opravljenem postopku nadzora in preiskave potrdila, da je Dragica Kotnik kot višja državna tožilka v nasprotju z določili Zakona o kazenskem postopku, na njegovi podlagi izdanih predpisov in Državnotožilskega reda umaknila obtožni predlog in tako s kršitvijo dolžnega ravnanja obdolžencu M. K. omogočila, da ni bil po predpisanem postopku podvržen ugotavljanju kazenske odgovornosti za kaznivo dejanje, kar zanj predstavlja nedovoljeno nepremoženjsko korist. Do umika obtožnega predloga je prišlo, ko je tako obdolženca M. K. kakor tudi samo tožilko kot osumljenko v drugem predkazenskem postopku zastopala ista odvetniška družba oziroma isti odvetniki, to so odvetniki Odvetniške družbe Matoz o.p., d.o.o..

S takim ravnanjem je višja državna tožilka uresničila vse znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena ZIntPK, ravnala pa je tudi v nasprotju z zahtevano integriteto uradnih oseb, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

Komisija je omenjeno odločitev sprejela soglasno. Svoje ugotovitve pa bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja in hujše disciplinske kršitve odstopila policiji ter Vrhovnemu državnemu tožilstvu. Komisija je skladno s svojimi pristojnostmi že februarja letos generalnemu državnemu tožilcu, dr. Zvonku Fišerju, posredovala predlog za uvedbo nadzorstvenega oziroma disciplinskega postopka, vendar do danes nismo prejeli povratne informacije o morebitnem zaključenem nadzoru v konkretni zadevi ali o uvedenem disciplinskem postopku.
Podrobnosti o postopku in o ugotovitvah komisije o konkretnem primeru v zadevi 242-491/2011 so objavljene na spletnih straneh komisije v rubriki Odločitve in mnenja komisije – zaključne ugotovitve.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KPK ugotovila koruptivno ravnanje višje državne tožilke Dragice Kotnik
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar