Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Nadzor nad lobiranjem v letu 2011

Komisija za preprečevanje korupcije, ki po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) vrši nadzor nad lobiranjem, je na današnji novinarski konferenci predstavila nekatere ugotovitve s področja poročanja zavezancev o lobiranju in povezane nadzorne postopke.

Konec januarja se je iztekel rok za poročanje o lobiranju, ki po ZIntPK zavezuje registrirane lobiste k oddaji poročil o svojem delu za preteklo leto. To obveznost je izpolnilo vseh 59 takrat registriranih lobistov. Od teh jih je o lobiranju v minulem letu poročalo 19.

Komisija je prejela 129 poročanj lobirancev o lobističnih stikih. Ob primerjavi podatkov o lobističnih stikih, ki jih je prejela s strani lobirancev in lobistov in bi se le-ti morali ujemati oziroma prekrivati, je komisija v 16 primerih ugotovila razhajanja, ki jih preverja v okviru svojih zakonskih pristojnosti in bo ob izpolnjenih pogojih uvedla prekrškovne postopke.

V dosedanjih nadzornih postopkih je izrekla prekrškovne sankcije proti dvema poslancema, ki nista spoštovala obveznosti poročanja, ter 12 opominov občinskim svetnikom. Prav tako je v teku prekrškovni postopek proti t. i. »črnemu« (op. – neregistriranemu) lobistu, predviden pa je prekrškovni postopek proti interesni organizaciji.

Dodajamo današnjo predstavitev področja nadzora nad lobiranjem v letu 2011, ki poleg regulacije lobiranja vključuje dodatne podatke – kdo so subjekti lobiranja in kakšen status imajo, katera so področja lobiranja in o nadzornih postopkih ter sankcijah, ki jih je komisija izrekla na osnovi svojih pristojnosti.

Lobiranje

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Nadzor nad lobiranjem v letu 2011
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar