Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Emila Židana in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. ter 23. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) naslednje ugotovitve v konkretnem primeru:

• Komisija ugotavlja, da je mag. Emil Židan kot direktor ZDV 8. 10. 2009 sklenil kreditno pogodbo (160.000 evrov) z družbo Eurogradnje d.o.o. in na ta način razpolagal s sredstvi javnega zavoda ZDV na način, ki ga veljavno pravo ne dovoljuje. To ravnanje ustreza definiciji korupcije po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Emila Židana in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar