Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklep senata KPK v zadevi odvzem magisterija in posledice za ugled Lekarne Ljubljana

Senat Komisije za preprečevanje korupcije se je na zadnji seji seznanil z odgovoroma Sveta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana in podžupana Mestne občine Ljubljana Aleša Čerina na poziv komisije, naj svet zavoda in mestni svet ocenita posledice za ugled javnega zavoda, ker ga vodi oseba, ki ji je bil odvzet magistrski naziv.  

Svet Javnega zavoda Lekarna Ljubljana se je pri presoji vprašanja posledic za ugled javnega zavoda in funkcije direktorja tega zavoda smiselno postavil na stališče, da je Javni zavod Lekarna Ljubljana zasebno podjetje, saj je pri oceni škodljivih posledic za ugled izhajal primarno iz tržne logike. Kar se tiče odgovora podžupana Mestne občine Ljubljana Aleša Čerina, komisija ugotavlja, da odgovora na poziv komisije ni podal mestni svet. Odgovor je podal podžupan, ki polemizira s postopkom komisije in pravno podlago, v pozivu komisije pa vidi celo vzporednice “družbenopolitičnih in moralno-etičnih kvalitet” iz prejšnjega sistema. Senat dopušča možnost, da je podžupanovo ravnanje posledica nerazumevanja protikorupcijske zakonodaje in mandata komisije. Kljub temu komisija nima pravnih možnosti, da bi (pod)župana prisilila, da poziv za oceno škodljivih posledic za ugled določenega položaja uvrsti na sejo mestnega sveta.

Komisija sklepoma poudarja, da so razprave o ugledu sicer lahko neprijetne, vendar so take razprave del odgovorne demokratične družbe, zato pred njimi, po oceni komisije, ne bi smeli imeti strahu. S takšnimi razpravami se bodo posamezne institucije slej kot prej morale soočiti in se jih naučiti, če želimo doseči pozitivne družbene premike v smeri večjega ugleda javnega sektorja, ki je pogojen tudi s prevzemanjem odgovornosti na vseh ravneh – vključno z odgovornostjo vseh, ki so v taki razpravi udeleženi, da se vzdržijo politiziranja teme, o kateri se razpravlja.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

sklep senata

Odgovor Sveta javnega zavoda Lekarna Ljubljana na poziv KPK

Odgovor podžupana MOL na poziv KPK

Sklep senata KPK v zadevi odvzem magisterija in posledice za ugled Lekarne Ljubljana
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar