Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sporočilo za javnost KPK in NPU

Komisija za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad sta opravila razgovor z Radom Pezdirjem v zvezi z njegovimi navedbami v kolumni “Kako so me hoteli podkupiti in kako se jim bo to krvavo maščevalo”. Komisija in NPU sta razgovor z Radom Pezdirjem opravila zaradi izraženih sumov kaznivih dejanj in sumov kršenja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Obe instituciji sta med razgovorom poudarili, da lahko javno razkrivanje dodatnih informacij ogrozi uspešno izvedbo predvidenih postopkov in g. Pezdir se je s tem strinjal. Pomembno je, da to omejitev razumejo tudi mediji in javnost.

Korupcija je resen in realen problem v Sloveniji. O njej je potrebno tudi javno govoriti. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da javno razkrivanje postopkov, poskusov, dokumentov ali imen preden so s tem seznanjene pristojne institucije pogosto oteži ali celo onemogoči učinkovite uradne postopke. S tem pa se lahko še dodatno poglablja nezaupanje ljudi v institucije pravne države, odsotnost epilogov pa bo še poglobila apatijo …

Zato pozivamo vse dobroverne prijavitelje korupcije, da naj se obrnejo neposredno na pristojne institucije, kot so komisija, policija ali tožilstvo – lahko tudi s prijavo prek spleta. Ključno je, da prijave vsebujejo konkretne informacije, dokumente in podobno. Pristojni organi imajo na ta način možnost prijave obravnavati strokovno, prijavitelj pa bo pridobil tudi vsa procesna varstva in jamstva, ki jih omogoča zakonodaja. Vključno z ukrepi za zaščito prijaviteljev.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
NACIONALNI PREISKOVALNI URAD

Sporočilo za javnost KPK in NPU
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar