Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Ivana Simčiča in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. ter 23. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU:

  • Ivan Simčič je v času, ko ni bil funkcionar, v pravnem prometu uporabljal neverodostojno spričevalo srednje šole, po medijskem razkritju te okoliščine pa kot poslanec Državnega zbora ni ravnal v skladu s pričakovano stopnjo etike in integritete, kot jo opredeljuje ZIntPK, in ki jo zahteva narava poslanske funkcije.
in priporočili:
  •  Državnemu zboru RS se predlaga oblikovanje in sprejem kodeksa poslanske etike oziroma ustrezno dopolnitev Zakona o poslancih ali Poslovnika državnega zbora po vzoru drugih držav z ustaljeno demokratično tradicijo.
  • Parlamentarnim strankam se predlaga, da oblikujejo in sprejmejo etične standarde za delovanje svojih poslancev ter tudi standarde za kandidate za poslance.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Ivana Simčiča in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar