Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo KPK glede zadeve “prodaja Večera”

Komisija za preprečevanje korupcije aktivno vodi postopek v povezavi s prodajo Večera.

Gre za obsežno in zahtevno preiskavo, ki preverja domnevne nepravilnosti v zvezi z ravnanjem več fizičnih oseb in pravnih oseb (v državni in zasebni lasti). Zaradi interesov postopka, ki še ni zaključen, identitete omenjenih oseb ne moremo razkriti, niti potrjevati ali zanikati raznih anonimk oziroma namigovanj.

Ker so bile že v času obravnave primera zaznane domnevne nepravilnosti iz pristojnosti drugih nadzornih organov, se je komisija z določenimi zahtevami – tako kot vedno v podobnih primerih – obrnila na te organe, med njimi smo komunicirali z Banko Slovenije, AUKN in pristojnimi organi s področja preprečevanja pranja denarja.

Prav tako je komisija na podlagi vmesnih ugotovitev določene zahteve naslovila na Nadzorni svet NKBM oziroma člane tega sveta. Nadzorni svet je tisti, ki ima pristojnost, odgovornost in možnost kar najhitreje ukrepati glede določenih ugotovitev.

Postopek še ni zaključen in intenzivno poteka. Zadnje dokumente in dokazila smo pridobili oziroma zavarovali v decembru, prav tako pa poteka še zbiranje informacij od določenih oseb. Dodajamo še, da je (bil) potek postopka komisije v tem primeru nekoliko otežen oziroma upočasnjen zaradi nepopolnega sodelovanja ali pomanjkljive odzivnosti določenih zavezancev, ki bi se morali po zakonu hitreje in celoviteje odzivati na zahteve komisije. Ne glede na povedano v tem trenutku ocenjujemo, da bo lahko postopek z vidika pristojnosti komisije uspešno zaključen v razumnem roku.

Pojasnilo KPK glede zadeve “prodaja Večera”
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar