Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Korupcija na lokalni ravni v največji meri povezana z urejanjem okolja in prostora

Ljubljana – Društvo Ekologi brez meja je v okviru priprav na projekt Očistimo Slovenijo organiziralo Konferenco lokalnih okoljevarstvenih organizacij, kjer je s prispevkom o korupciji na lokalni ravni sodeloval tudi predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije Iztok Suhadolnik.

Udeležencem je predstavil, da se največ prijav, ki jih komisija prejme v povezavi z okoljsko korupcijo, nanaša na sume korupcije pri pripravi občinskih prostorskih aktov, med drugim zaradi domnevno sporne umestitve objektov v prostor ter spornega izdajanja mnenj in soglasij k okoljskim investicijam, ki so v nasprotju z načeli in nameni ureditve prostora.

Prav tako je opozoril, da pripravljavci prostorskih aktov, največkrat gre za najete družbe s področja krajinske arhitekture oziroma urejanja prostora, sledijo zahtevam naročnikov, to je občin, in pri tem zavestno kršijo predpise ali pa z napačno uporabo že obstoječih predpisov pripravljajo prostorske rešitve, s katerimi želijo zadostiti željam in potrebam posameznih vplivnih občanov za njihove osebne interese ali pomembnim gospodarskim subjektom, ki delujejo ali želijo delovati na območjih, kjer njihovo delovanje zaradi škodljivih vplivov na okolje in ljudi ni primerno. Poudaril je še, da so ključnega pomena za uspešen boj proti korupciji aktivna vloga državljanov oziroma občanov, kritično spremljanje dogajanja v lokalni skupnosti ter opozarjanje civilnih iniciativ na morebitno sporno delovanje.

Korupcija na lokalni ravni v največji meri povezana z urejanjem okolja in prostora
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar