Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: avgust 2011

Komisija vabi k sodelovanju na Ustvarjalnem natečaju

Na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport je komisija 22.8.2011 objavila Ustvarjalni natečaj Komisije za preprečevanje korupcije za osme razrede devetletke, ki ga organizira v okviru dogodkov ob dnevu boja proti korupciji, ki potekajo od 1. do 9. decembra 2011. Rdeča nit natečaja so razmišljanja o posamezniku z visoko stopnjo integritete in potrebnem soglasju[…]

Komisija pričela s projektom Transparentnost za boljši vpogled v delovanje javnega sektorja

Projekt Transparentnost je namenjen izboljševanju vpogleda v upravljanje javnih zadev, v prvi fazi tako komisija v okviru tega projekta na spletu omogoča dostop do finančnih odhodkov sektorja države prek aplikacije Supervizor, drugi del projekta Transparentnost pa v tem trenutku predstavlja možnost vpogleda v tedensko osvežene podatke o številu poročanih lobističnih stikov pri posameznih lobistih.

Načelno mnenje številka 2/2011

Na podlagi druge alineje 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Ur.l. RS, št. 2/2004) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/2004),v povezavi s prvim odstavkom 84. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur.l. RS, št. 45/2010, 26/2011 in 43/2011), sprejema Komisija za preprečevanje Korupcije (v nadaljevanju:[…]

Najemanje stvarnega premoženja države in dolžno izogibanje nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je na današnji seji sprejela načelno mnenje NM 2/2011 v dveh točkah. Postopek v zadevi, na kateri temelji načelno mnenje, je bil začet v času veljavnosti Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor), zato je bil v skladu s prehodno določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) tudi zaključen[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar