Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Nadzor nad premoženjskim stanjem poslanca Zmaga Jelenčiča Plemenitega

Komisija za preprečevanje korupcije sporoča, da bo na podlagi informacij, ki jih je pridobila v zadnjem tednu, v skladu s svojimi pristojnostmi opravila podroben nadzor nad premoženjskim stanjem poslanca državnega zbora Zmaga Jelenčiča Plemenitega. To je njena pristojnost in dolžnost po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Komisija za preprečevanje korupcije v letošnjem letu sicer načrtuje nadzor nad premoženjskim stanjem še na naključnem vzorcu 50 zavezancev. Vzorec je oblikovan na podlagi seznama zavezancev iz izvršilne in zakonodajne veje oblasti, ki so bodisi dolgoletni funkcionarji ali uradniki na položaju oziroma jim je funkcija ali služba prenehala v preteklih 24 mesecih.

Komisija pri tem poudarja, da je skladno z zakonom v primeru ugotovljenega nesorazmerno povečanega premoženjskega stanja dokazno breme pojasnjevanja obsega premoženja na zavezancu. Komisija ima v določenih primerih pristojnost preveriti tudi premoženje družinskih članov zavezanca.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Nadzor nad premoženjskim stanjem poslanca Zmaga Jelenčiča Plemenitega
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar