Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Konferenca nevladnih organizacij ZA TRANSPARENTNO IN ODGOVORNO RAVNANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Ljubljana – Komisija za preprečevanje korupcije in CNVOS sta 9. junija 2011 organizirala konferenco nevladnih organizacij »Za transparentno in odgovorno ravnanje nevladnih organizacij«.

Komisija za preprečevanje korupcije in Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta 9. junija 2011 organizirala konferenco »Za transparentno in odgovorno ravnanje nevladnih organizacij«. Tako predstavniki komisije kot nevladnih organizacij so poudarili, da je za nevladne organizacije ključna verodostojnost, ki pa jo lahko nevladna organizacija pridobi le s transparentnim in odgovornim delovanjem. Na konferenci so zato spregovorili o standardih transparentnosti in odgovornega ravnanja nevladnih organizacij, o lobiranju in primernosti njegove sveže zakonske ureditve v Sloveniji, o kriterijih za transparentnost javnega financiranja nevladnih organizacij ter o tem, kako in s čim jih v praksi udejaniti. Prav tako pa je v okviru konference potekala delavnica, na kateri so lahko člani nevladnih organizacij z uslužbenci komisije pripravili vzorec načrta integritete za nevladne organizacije.

Udeleženci konference so prišli do zaključka, da je potrebno delovanje organizacij urediti na bolj pregleden način oz., kot je poudaril Goran Forbici, CNVOS, si je potrebno priznati, da je tudi v nevladnem (tretjem) sektorju podobno kot v javnem in zasebnem, obstajajo namreč tako pozitivni kot negativni zgledi. Vendar pa je glede negativnih zgledov moraliziranje napačen pristop, potrebno je namreč sprejeti sistemska pravila ravnanja. Ravno zato je pomembno, kot je poudaril predsednik komisije Goran Klemenčič, da se nevladne organizacije zavedajo, da so »partner« komisije in da so v primeru, ko zaznajo sistemske težave pri svojem delu ali pri delovanju določenega sistema, vabljene, da se obrnejo na komisijo in tako pripomorejo h krepitvi svojega poslanstva in preprečevanju korupcije.

Podrobneje bomo vsebino konference predstavili v prihodnjih dneh.

Konferenca nevladnih organizacij ZA TRANSPARENTNO IN ODGOVORNO RAVNANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar