Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo za zavezance za izdelavo načrta integritete

Rok za izdelavo načrtov integritete je podaljšan za eno leto in sicer do 05.06.2012.

Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa podaljšanje roka za oddajo načrta integritete, je bila sprejeta in danes objavljena v Uradnem listu. To pomeni, da spremembe začnejo veljati z jutrišnjim dnem, z njimi pa tudi podaljšanje roka za oddajo načrta integritete. Zavezanci za izdelavo načrtov integritete tako slednjih Komisiji za preprečevanje korupcije niso več dolžni poslati do 5.6.2011, temveč do 5.6.2012.

Kljub temu komisija vsem zavezancem priporoča, da ne odlašajo z izdelavo načrtov temveč jih komisiji pošljejo čim prej, na ta način boste s pomočjo pripomb in usmeritev komisije lahko vaš načrt izdelali dokončno že v tem, zdaj začetem postopku. Komisija je v vsakem primeru na voljo za pomoč in razreševanje morebitnih dilem v postopku priprave tega dokumenta. Vsi, ki ste komisiji že poslali svoje načrte integritete, boste od komisije prejeli komentarje načrtov takoj, ko jih bo le-ta preučila.

Druga novost, ki jo prinaša novela , je tudi razvrščanje zavezancev za načrte integritete v tri skupine glede na stopnjo tveganja – institucije z najmanjšim, srednjim in največjim tveganjem. Izhodišča za oblikovanje teh skupin bodo med drugim tudi analize načrtov, ki jih bo komisija prejela od zavezancev.

Komisija bo zavezance o vseh nadaljnjih korakih redno obveščala prek svojih spletnih strani in na vaše elektronske naslove.

Obvestilo za zavezance za izdelavo načrta integritete
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar