Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 9

Naročilo za izvedbo projekta električnih in strojnih inštalacij, ki je bilo na podlagi naročilnic izvedeno med Domom starejših občanov Ljubljana Šiška in TE-BIRO, d.o.o., je v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPKor in je nično.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.l.RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Ur.l.RS, št. 105/04) na seji dne 13.9.2007 sprejela naslednje

Mnenje številka 9

  • Naročilo za izvedbo projekta električnih in strojnih inštalacij, ki je bilo na podlagi naročilnic izvedeno med Domom starejših občanov Ljubljana Šiška in TE-BIRO, d.o.o., je v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPKor in je nično.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela anonimno prijavo, v kateri prijavitelj navaja, da je gospodarska družba TE-BIRO d.o.o., katere direktor je Križaj Tomi, ki je hkrati zakonski partner direktorice javnega zavoda Doma starejših občanov Ljubljana Šiška, izvedla projekt za izvedbo električnih in strojnih inštalacij za javni zavod.

ZPKor v drugem odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Omejitve iz drugega odstavka 28. člena ZPKor se smiselno uporabljajo tudi za družinske člane organov upravljanja ali nadzornih organov naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih.

V konkretnem primeru je bilo naročilo, ki je bilo dodeljeno podjetju TE-BIRO, d.o.o., z naročilnicami z dne 25.05.2006 in 24.10.2006, v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPKor, saj je direktorica javnega zavoda poslovala s poslovnim subjektom zakonskega partnerja. To pa tudi pomeni, da je ta posel ničen.

S tem je mnenje Komisije utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 9
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar