Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 01. 02. 2007

Načelno mnenje številka 68

Funkcija člana občinskega sveta v smislu 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor, ni nezdružljiva z delom gradbenega inšpektorja, če gradbeni inšpektor opravlja nadzorstvo v občini, v kateri ni član občinskega sveta.

Načelno mnenje številka 66

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem sektorju, ki v nasprotju z dolžnim ravnanjem prejmejo od dejanskih ali bodočih poslovnih partnerjev plačilo nagrad, donacij, stroškov in podobne ugodnosti, kot tudi ravnanje odgovornih oseb v poslovnih subjektih, ki s ponujanjem tovrstnih ugodnosti spodbudijo navedene kršitve dolžnega ravnanja, ustreza definiciji korupcije iz 3. alineje 2. člena ZPKor.

Načelno mnenje številka 64

Ravnanje odgovornih oseb v gospodarskih družbah, ki so v nasprotju s 25. členom Zakona o političnih strankah – uradno prečiščeno besedilo (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), (v nadaljevanju: ZPolS) finančno podprle volilno kampanjo političnih strank in jim s tem omogočile korist v obliki nedovoljenih donacij, ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor. Prav tako[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar