Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 102

Zdravstveni dom Ormož lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev posluje z gospodarsko družbo Invest Kooperacije, d.o.o., Ormož.

Na podlagi18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja po 28. členu ZPKor na seji dne 14.4.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 102

  • Zdravstveni dom Ormož lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev posluje z gospodarsko družbo Invest Kooperacije, d.o.o., Ormož.

Obrazložitev

Gospodarska družba Invest Kooperacije,d.o.o., Ormož, je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo v zvezi z omejitvijo poslovanja po 28. členu ZPKor. V vlogi navaja, da je lastnik in direktor družbe hkrati tudi občinski svetnik občine Ormož. Navedena družba izvaja gradnjo investicijskih objektov za trg. V KS Ivanjkovci je družba zgradila objekt, v katerem so poslovni prostori, namenjeni za ambulanto. Za nakup poslovnih prostorov je zainteresiran Zdravstveni dom Ormož, ki pa ima pomisleke glede nakupa od družbe Invest Kooperacije, ker je njen lastnik občinski svetnik, zato sprašuje, ali so v konkretnem primeru podane omejitve poslovanja v smislu 28. člena ZPKor.

1. odstavek 28. člena ZPKor v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-163/05-36 (Uradni list RS, št. 97/05) določa omejitve poslovanja, ki veljajo med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom, v katerem je funkcionar naročnika ali njegov družinski član, imetnik ustanoviteljskih oziroma upravljavskih pravic poslovnega subjekta v višina nad 20%.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je omejitev poslovanja prek javnih naročil podana le med občino Ormož, v kateri opravlja funkcionar (občinski svetnik) svojo funkcijo in poslovnim subjektom, katerega lastnik je občinski funkcionar.

V obravnavanem primeru, ko je občinski funkcionar občine Ormož hkrati tudi lastnik gospodarske družbe Invest Kooperacije, d.o.o., ni podana omejitev poslovanja med javnim zavodom Zdravstveni dom Ormož in gospodarsko družbo, zaradi česar ta družba preko javnih naročil lahko posluje z javnim zavodom Zdravstveni dom Ormož.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 102
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar