Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali mora zavezanec na obrazcu za poročanje podatkov o premoženjskem stanju posredovati tudi podatke o rentnem varčevanju, pokojninskem zavarovanju, življenjskem zavarovanju in sklenjenih depozitnih pogodbah? (vpr. 31)

Zavezanci Komisiji sporočijo tudi podatke o rentnem varčevanju in depozitnih pogodbah, in sicer pod točko “Podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah”. Podatki se sporočajo, če skupna vrednost na računih presega 10.000 EUR. Sporočanje podatkov o pokojninskem in življenjskem zavarovanju po ZIntPK ni obvezno, jih pa zavezanci lahko sporočijo, če želijo, in[…]

Kdaj na obrazcih za prijavo premoženjskega stanja ali obrazcih za prijavo v seznam zavezancev označim poklicno in kdaj nepoklicno? (vpr. 4)

Poklicno: funkcionar opravlja funkcijo poklicno, oseba, odgovorna za javna naročila je pri naročniku zaposlena za nedoločen ali določen čas. Nepoklicno: funkcionar opravlja funkcijo nepoklicno, člani organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v kateri ima država, lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv opravljajo funkcijo nepoklicno, oseba, odgovorna za javna naročila sodeluje pri naročniku[…]

V katerih primerih se izpolnjuje elektronski obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela, v katerih primerih elektronski obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob prenehanju funkcije oziroma dela in v katerih primerih elektronski obrazec za prijavo podatkov o spremembi premoženjskega stanja? (vpr. 2)

Obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela: namenjen je prijavi premoženjskega stanja v enem mesecu po nastopu funkcije oziroma dela ter za osebe, odgovorne za javna naročila. Ta obrazec se uporablja tudi za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju na poziv komisije v postopku rednega ali izrednega nadzora nad premoženjskim stanjem posameznega[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar