Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kdo je lobiranec?

”Lobiranci” so funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih, Banki Slovenije, organih in upravi lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in sprejemanju predpisov, drugih splošnih aktov in odločitev iz 14. točke 4. člena ZIntPK, s katerimi z namenom lobiranja komunicira lobist (16. točka 4. člena ZIntPK).

 ZIntPK kot lobirance opredeljuje zgolj funkcionarje in javne uslužbence v:

  • državnih organih,
  • Banki Slovenije,
  • organih in upravah lokalne skupnosti in
  • nosilcih javnih pooblastil.

Lobiranec je funkcionar in javni uslužbenec v državnih organih in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odloča ali sodeluje pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev in pri katerih poskuša lobist z lobiranjem doseči neko rešitev. Lobiranec je odločevalec, na katerega poskuša lobist vplivati, da bi dosegel rešitev, za katero si prizadeva.

Kdo je lobiranec?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar