Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kako pogosto morajo lobisti Komisiji poročati o svojem delu in kaj poročajo?

Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer:

  • do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto,
  • najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije.

V poročilu mora lobist navesti naslednje podatke:

  • davčno številko,
  • podatke o interesnih organizacijah, za katere je lobiral,
  • podatke o višini plačila, ki ga je prejel od teh organizacij za vsako zadevo, v kateri je lobiral,
  • navedbo namena in cilja, zaradi katerega je lobiral za posamezno interesno organizacijo,
  • navedbo državnih organov in lobirancev, pri katerih je lobiral,
  • navedbo vrst in načinov lobiranja za posamezno zadevo, v kateri je lobiral,
  • navedbo vrste in vrednosti donacij političnim strankam in organizatorjem volilnih ter referendumskih kampanj.

Komisija preveri ali poročilo lobista vsebuje vse predpisane podatke. Če ugotovi, da je poročilo glede predpisanih podatkov pomanjkljivo, zahteva, da lobist v določenem roku poročilo ustrezno dopolni.

Kako pogosto morajo lobisti Komisiji poročati o svojem delu in kaj poročajo?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar