Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali z vpisom v register lobist pridobi pravico biti informiran?

Lobist ima v zvezi s področji, za katere je registriral interes lobiranja, pravico biti vabljen na vse javne predstavitve in vse oblike javnih posvetovanj, o čemer so ga dolžni obveščati državni organi in lokalne skupnosti.

Ali z vpisom v register lobist pridobi pravico biti informiran?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar