Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Katere osebe niso zavezanci za poročanje premoženjskega stanja? (vpr. 5)

 • člani Državne volilne komisije (zavezanec je le direktor Državne volilne komisije),
 • člani regijskega razvojnega sveta,
 • člani strokovnega sveta javnega zavoda,
 • člani sveta javnega zavoda,
 • direktorji sodišč,
 • direktorji uradov kot posamezne notranje organizacijske enote in nimajo statusa uradnika na položaju
 • komandir PP,
 • konzularni funkcionarji in častni konzularni funkcionarji,
 • likvidacijski upravitelj,
 • namestniki direktorjev,
 • namestniki generalnih direktorjev,
 • občinski/mestni svetniki,
 • oseba, zaposlena v javnem zavodu, ki zaradi začasne odsotnosti direktorja po pooblastilu izvaja nujne in neodložljive zadeve ter opravlja tekoče naloge,
 • osebe, odgovorne za javna naročila, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila pod ocenjeno mejno vrednost 100.000 EUR brez DDV,
 • pomočniki direktorjev,
 • poslovodna oseba gospodarske družbe, ustanovljene v tujini, katere večinski lastnik je gospodarska družba, v kateri ima država večinski delež,
 • ravnatelj notranje organizacijske enote, ki deluje v okviru javnega zavoda (v tem primeru je zavezanec le direktor javnega zavoda),
 • sodnik porotnik,
 • strokovni direktor javnega zavoda,
 • veleposlaniki,
 • vodja službe ali sektorja.

So pa seveda zgoraj navedene osebe lahko zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju le v primeru, če sodelujejo v postopkih javnih naročil kot osebe, odgovorna za javna naročila, tako, kot to določa 10. točka 4. člena ZIntPK.

Katere osebe niso zavezanci za poročanje premoženjskega stanja? (vpr. 5)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar