Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali mora naročnik odjaviti iz seznama osebe, odgovorne za javna naročila? (vpr. 39)

Ne.

Osebe, odgovorne za javna naročila se samo prijavi v seznam, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku oddaje javnega naročila in zapadejo pod definicijo 10. točke 4. člena ZIntPK.

Naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje, Komisiji posredujejo seznam zavezancev (v tem primeru prijavo) do 31. januarja za preteklo leto tako kot to določa četrti odstavek 41. člena ZintPK.

Ali mora naročnik odjaviti iz seznama osebe, odgovorne za javna naročila? (vpr. 39)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar