Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kateri datum vpišejo osebe, odgovorne za javna naročila (dalje: OJN) kot datum nastopa funkcije oziroma dela? (vpr. 37)

Primer: OJN v letu 2021 sodeluje v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik ga je s sklepom imenoval v strokovno komisijo 5. 6. 2021, zato ga je naročnik prijavil Komisiji kot zavezanca na isti datum.

OJN je tako dolžan do 31. 1. 2022 izpolniti obrazec za prijavo premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oz. dela in kot datum nastopa dela navesti 5. 6. 2021 ter popisati premoženjsko stanje na dan 31. 12. 2021 tako kot to določa spremenjena določba tretjega odstavka 41. člena ZIntPK.

Kateri datum vpišejo osebe, odgovorne za javna naročila (dalje: OJN) kot datum nastopa funkcije oziroma dela? (vpr. 37)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar