Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kdo je podpisnik obrazca za prijavo posameznika v seznam zavezancev oziroma obrazca za odjavo posameznika iz seznama zavezancev? (vpr. 33)

Obveznost posredovati sezname zavezancev je v 41. členu ZIntPK določena za organe, kjer so zaposleni zavezanci in za naročnike, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje. Iz tega razloga elektronski obrazec za sporočanje seznama zavezancev podpiše odgovorna oseba v organu in ne posamezen zavezanec. Seveda pa lahko odgovorna oseba s pooblastilom prenese podpis obrazcev. Želeno je, da o tem obvesti tudi Komisijo.

Kdo je podpisnik obrazca za prijavo posameznika v seznam zavezancev oziroma obrazca za odjavo posameznika iz seznama zavezancev? (vpr. 33)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar