Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali velja obveznost poročanja premoženjskega stanja za člane organov vodenja in nadzora (družba v lasti Republike Slovenije), tudi če gre za tujega državljana in nerezidenta? (vpr. 16)

Zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju so tudi tuji državljani in nerezidenti, če opravljajo katero izmed funkcij, zaradi katerih posledično zapadejo pod določbe nadzora nad premoženjskim stanjem, skladno z ZSDH-1 in ZIntPK.

Ali velja obveznost poročanja premoženjskega stanja za člane organov vodenja in nadzora (družba v lasti Republike Slovenije), tudi če gre za tujega državljana in nerezidenta? (vpr. 16)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar