Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšen je pravilen način poročanja o premoženjskem stanju ob nastopu in ob prenehanju funkcije ali dela? (vpr. 11)

Določba drugega odstavka 41. člena ZIntPK določa, da mora zavezanec najpozneje v enem mesecu po nastopu in po prenehanju funkcije ali dela komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan nastopa oziroma prenehanja funkcije. Podatke o premoženjskem stanju morajo zavezanci komisiji sporočiti tudi leto dni po prenehanju funkcije ali dela.

Zavezanec preko elektronskega obrazca sporoči podatke o svojem premoženjskem stanju, ki vsebujejo popis celotnega premoženjskega stanja na datum nastopa ali prenehanja.

Če npr. zavezanec nastopi funkcijo 1. 1. 2022, mora o premoženjskem stanju poročati na datum nastopa funkcije 1. 1. 2022 tako kot to določa spremenjen drugi odstavek 41. člena ZIntPK.

Če npr. zavezancu funkcija preneha 31. 7. 2021, mora o premoženjskem stanju poročati v enem mesecu, a s popisom premoženja na dan 31. 7. 2021. Nato pa še točno eno leto po prenehanju funkcije, torej popis premoženja na dan 31. 7. 2022.

Kakšen je pravilen način poročanja o premoženjskem stanju ob nastopu in ob prenehanju funkcije ali dela? (vpr. 11)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar