Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Skrb za krepitev integritete se začne pri posamezniku

Iztekajoče se leto 2022 je pokazalo, kako pomembna je integriteta pri opravljanju javnih funkcij. Prav zato je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) na današnjem dogodku »Nova smer: krepitev integritete« v Kongresnem centru Brdo izpostavila svoje minule dosežke na tem področju in spremembe, ki v zvezi s tem prihajajo v letu 2023.

»Pred državnozborskimi volitvami smo skupaj z Združenjem nadzornikov politične kandidate pozvali, naj dosledno ločujejo politiko od upravljanja družb v državni lasti. Postali smo člani Evropske mreže za etiko javnega sektorja. V noveli zakona o Slovenskem državnem holdingu smo pridobili pomembno priznanje glede svojih pristojnosti pri obravnavi kršitev integritete in nasprotja interesov. Soustvarili smo Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Prihodnje leto pričakujemo nove pristojnosti po sprejetju Zakona o zaščiti prijaviteljev, prenovili bomo Resolucijo o preprečevanju korupcije,« je nanizal predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

Teden preprečevanja korupcije 2022: udeleženci okrogle mize Veliko občin, veliko izzivov: kako se na lokalni ravni pri omejitvah poslovanja sploh izogniti nasprotju interesov?
Izjava za medije na dogodku Nova smer: krepitev integritete, ki so jo podali (z leve) dr. Vinko Logaj, Matjaž Rakovec, dr. Vladimir Prebilič in dr. Robert Šumi
Izjava za medije na dogodku Nova smer: krepitev integritete, ki so jo podali (z leve) dr. Vinko Logaj, Matjaž Rakovec, dr. Vladimir Prebilič in dr. Robert Šumi
Teden preprečevanja korupcije 2022: govorke okrogle mize Ali je krepitev avtonomije otroka nujna za razvoj integritetnega posameznika?
Teden preprečevanja korupcije 2022: govorke okrogle mize Ali je krepitev avtonomije otroka nujna za razvoj integritetnega posameznika?

Dogodek Nova smer: krepitev integritete je bil z dvema okroglima mizama osrednji dogodek letošnjega Tedna preprečevanja korupcije, ki ga Komisija vsako leto organizira ob 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti korupciji. Prav zaradi usmeritve h krepitvi dobrega (integritete) in odmika od boja proti slabemu (korupciji) se je Komisija odločila preimenovati svoj tradicionalni teden, namenjen dogodkom s področja preprečevanja korupcije, iz Tedna boja proti korupciji v Teden preprečevanja korupcije.

»Zahodna Evropa oziroma države, s katerimi se želimo primerjati, gredo v tej smeri: od boja proti korupciji se pomikajo k utrjevanju dobrega, kar hkrati pomeni tudi preprečevanje slabega. To je sodobnejši pristop, ki temelji na krepitvi integritete in transparentnosti delovanja javnega sektorja,« je dodal dr. Robert Šumi.

Recept za uspeh: lasten zgled, transparentno delovanje in nenehno izobraževanje

Na prvi okrogli mizi, ki jo je vodila vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik, so o tem, kako se na lokalni ravni pri omejitvah poslovanja sploh izogniti nasprotju interesov, razpravljali Matjaž Rakovec (župan Mestne občine Kranj in predsednik ZMOS), dr. Vladimir Prebilič (župan Občine Kočevje in član predsedstva ZOS), Gorazd Podbevšek (predsednik Združenja nadzornikov Slovenije) in dr. Robert Šumi.

Na drugi okrogli mizi, ki jo vodila pomočnica vodje Službe za preventivo na Komisiji Barbara Fürst, z naslovom Ali je krepitev avtonomije otroka nujna za razvoj integritetnega posameznika?, so sodelovale Monika Erjavec Bizjak (vodja projekta »Dobro sem« Zveze prijateljev mladine Moste Polje), dr. Polona Gradišek (Pedagoška fakulteta), mag. Klavdija Šipuš in Renata Zupan Grom (obe Zavod Republike Slovenije za šolstvo – ZRSŠ) ter Maja Vačun (Osnovna šola Selnica ob Dravi). Uvodna govorca sta bila direktor ZRSŠ dr. Vinko Logaj in dr. Robert Šumi.

Vsi govorci so pri krepitvi integritete izpostavili proaktivno vlogo Komisije, lasten zgled, interne kodekse, transparentno delovanje, gospodarno rabo javnega denarja, spoštovanje določb Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije ter neprestano izobraževanje na tem področju. »Uporabljamo lasten kodeks ravnanja funkcionarjev in ostalih zaposlenih, ki govori o vestnem, odprtem in transparentnem delovanju ter sprejemanju odgovornosti za svoja ravnanja. Ves čas tudi nadgrajujemo dosedanja prizadevanja z rednimi izobraževanji. Zato toplo pozdravljam tudi današnji dogodek oziroma Teden preprečevanja korupcije,« je na dogodku izpostavil dr. Vladimir Prebilič. Njegov sogovornik Matjaž Rakovec mu je pritrdil: »Na občini Imamo zaposleno osebo prav za skrb integritete vseh uslužbencev. Tudi svetniki in svetnice stranke, ki ji pripadam, se redno izobražujemo o pomenu integritete.«

Z obema se je strinjal tudi dr. Vinko Logaj: »Izdelano imamo oceno tveganj in vpeljane ustrezne ukrepe za zmanjševanje tveganj, zlasti na področju sledljivosti postopkov pri poslovanju. S tem v največji možni meri zagotavljamo pravice ter varnost posameznikov, hkrati pa tudi varnost ZRSŠ. Izdelan imamo tudi načrt integritete.«

Skrb za krepitev integritete se začne pri posamezniku
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar