Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Koliko načinov sprejema prijave mora biti vpeljanih? Je lahko samo spletni obrazec in ni e-pošte/telefona?

Categories: Javni sektor, Zasebni sektor

ZZPri v prvem odstavku 9. člena določa, da se notranja pot za prijavo vzpostavi tako, da se določi poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav. Iz navedenega izhaja, da je poleg možnosti ustne prijave pri zaupniku (4. in 7. člen ZZPri) obvezno določiti poseben elektronski naslov in telefonsko številko. Telefonska številka je lahko tista, ki jo zaupnik že uporablja, mora pa biti objavljena kot posebna telefonska številka, ki je namenjena samo za sprejemanje prijav na podlagi ZZPri. Na tak način se tudi zmanjša tveganje razkritja identitete prijavitelja nepooblaščeni osebi.

Koliko načinov sprejema prijave mora biti vpeljanih? Je lahko samo spletni obrazec in ni e-pošte/telefona?
Koliko načinov sprejema prijave mora biti vpeljanih? Je lahko samo spletni obrazec in ni e-pošte/telefona?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar