Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali zakon določa zaščitne ukrepe, če pride do povračilnih ukrepov zoper prijavitelja?

Categories: Javni sektor, Prijavitelji, Zasebni sektor, Zaupniki

Da, ZZPri v svojem 20. členu določa zaščitne ukrepe, ki so zlasti:

  1. prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost (6. člen ZZPri),
  2. izključitev odgovornosti prijavitelja (21. člen ZZPri),
  3. sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov (22. člen ZZPri),
  4. brezplačna pravna pomoč (23. člen ZZPri),
  5. nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen ZZPri),
  6. psihološka podpora (25. člen ZZPri).

Poleg slednjih ZZPri omogoča pomoč prijaviteljem tudi na naslednje načine:

  • Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) na zahtevo prijavitelja in za namen uveljavljanja zaščitnih ukrepov izda prijavitelju potrdilo o upravičenosti do zaščite po ZZPri. Za namen izdaje potrdila Komisija lahko pridobiva potrebne podatke od zaupnika, uradne osebe za zunanjo prijavo ali subjekta javnega ali zasebnega sektorja, ki je obravnaval prijavo (drugi odstavek 20. člena ZZPri).
  • Zaupnik, uradna oseba za zunanjo prijavo ali Komisija v nadaljnjih postopkih na podlagi prijave svetuje prijavitelju glede zaščitnih ukrepov in mu pomaga v okviru svojih pristojnosti (tretji odstavek 20. člena ZZPri).
  • Tudi nevladne organizacije, ki so pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu na področju integritete v državi in civilni družbi, zagotavljajo svetovanje, pravno pomoč, zastopanje v postopkih zaradi povračilnih ukrepov ali psihološko podporo prijaviteljem (četrtek odstavek 20. člena ZZPri).
Ali zakon določa zaščitne ukrepe, če pride do povračilnih ukrepov zoper prijavitelja?
Ali zakon določa zaščitne ukrepe, če pride do povračilnih ukrepov zoper prijavitelja?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar