Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je treba ZZPri razumeti, da se lahko prijavi kršitev prav vseh predpisov, ki veljajo v RS (npr. tudi to, da se delavec pri izhodu na malico ni “registriral”), ali je treba dikcijo zakona razumeti v povezavi s 1. členom ZZPri, t. j. zaščito javnega interesa?

Category: Javni sektor

ZZPri se uporablja za prijavo kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Pri tem ZZPri prijavo definira kot ustno ali pisno sporočanje informacij o kršitvah v delovnem okolju v zasebnem ali javnem sektorju (1. točka 4. člena ZZPri); kršitev pa kot informacijo, vključno s podlago za sum, o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v organizaciji, s katero je ali je bil prijavitelj v delovnem in podobnem razmerju, ter o poskusu prikrivanja takšne kršitve.

S tem v zvezi je zaključiti, da se lahko prijavi kakršno koli kršitev predpisov – spoštovanje predpisov pa je tako že v samem javnem interesu.

Ali je treba ZZPri razumeti, da se lahko prijavi kršitev prav vseh predpisov, ki veljajo v RS (npr. tudi to, da se delavec pri izhodu na malico ni “registriral”), ali je treba dikcijo zakona razumeti v povezavi s 1. členom ZZPri, t. j. zaščito javnega interesa?
Ali je treba ZZPri razumeti, da se lahko prijavi kršitev prav vseh predpisov, ki veljajo v RS (npr. tudi to, da se delavec pri izhodu na malico ni “registriral”), ali je treba dikcijo zakona razumeti v povezavi s 1. členom ZZPri, t. j. zaščito javnega interesa?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar