Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je treba o prijavi in o poročilu o prijavi informirati vse zaposlene?

Category: Javni sektor

Ne. Zavezanec na podlagi petnajstega odstavka 9. člena ZZPri zagotovi le enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo, o notranjem aktu in o zaupniku. Prav tako zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.

Prijavo se evidentira v evidenci prijav tako, da se upošteva prepoved razkritja identitete in zaupnosti, enako velja za poročilo, saj zaupnik, ob upoštevanju zaščite identitete prijavitelja, z ugotovitvami iz poročila seznani vodstvo zavezanca.

Ali je treba o prijavi in o poročilu o prijavi informirati vse zaposlene?
Ali je treba o prijavi in o poročilu o prijavi informirati vse zaposlene?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar