Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 15. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 15. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 29. 3. 2024, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 13. seje senata Komisije in Zapisnika 14. seje (dopisna seja) senata KPK
2. Predlog za uvedbo postopka preiskave
3. Predlog Ugotovitev s Priporočili
4. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
5. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 15. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar