Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 14. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 14. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 3. 2024, z naslednjim dnevnim redom:

1. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s prilogo
2. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za točke dnevnega reda. Člani senata lahko od 21. 3. 2024, od 11.00 ure dalje, in do 22. 3. 2024, do 10.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje, z dne 21. 3. 2024, ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
David Lapornik, namestnik predsednika

Sklic 14. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar