Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavnica Komisije v Strasbourgu na zasedanju GRECO

Vodja Službe za preventivo Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) mag. Vita Habjan Barborič se je ta teden udeležila 96. rednega zasedanja Skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope (GRECO). Na zasedanju, ki se je zaključilo danes, je nastopila tudi kot poročevalka nekaterih aktualnih dogajanj v Republiki Sloveniji.

Glavna točka dnevnega reda zasedanja je bil nov ocenjevalni krog, ki se bo začel prihodnje leto. Delovna skupina GRECO za pripravo gradiva za izvedbo novega ocenjevalnega kroga je gradivo predstavila delegacijam, s čimer je dogovorila vsebino in način izvedbe ocenjevanj. Poleg omenjenega so prisotni sprejeli še letno poročilo o delu GRECO in obravnavali številna poročila, med drugim za Armenijo, Italijo in Gruzijo v petem ocenjevalnem krogu.

Mag. Habjan Barborič je na prošnjo GRECO Biroja, katerega članica je tudi sama, predstavila dogodke, povezane s sodniško stavko glede neustreznosti sodniških plač, in s tem povezano vsebino odločbe Ustavnega sodišča z dne 1. 6. 2023.

Predstavnica Komisije v Strasbourgu na zasedanju GRECO
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar