Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Eno leto ZZPri: napredek, novosti in obveznosti

Danes mineva eno leto od začetka veljavnosti Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki predstavlja velik napredek na področju zaščite prijaviteljev v Republiki Sloveniji. Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisiji) pa je naložil številne nove pristojnosti in naloge ter ji na področju zaščite prijaviteljev namenil osrednjo vlogo. Med drugim je postala organ, ki ji morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo do 1. marca tekočega leta sporočiti podatke o vseh prejetih prijavah po ZZPri iz preteklega leta.

»Na Komisiji se zavedamo, da so prijavitelji kršitev predpisov eden od pomembnejših virov informacij pri razkrivanju korupcije ter drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj, s tem pa bistveno prispevajo k odpravi nepravilnosti in preprečevanju škode,« je ob obletnici povedal Gregor Pirjevec, vodja Centra za zaščito prijaviteljev, ki smo ga na Komisiji prav zaradi prej omenjenih razlogov kot posebno notranjo organizacijsko enoto ustanovili 1. aprila lani.

Izpostavljena vloga Komisije

ZZPri je vpeljal sistem notranjih in zunanjih poti za prijavo kršitev predpisov ter zaščitne in podporne ukrepe, ki prijaviteljem pomagajo pri premagovanju morebitnih škodljivih posledic zaradi svojih prijav. S tem je prinesel veliko novosti in obveznosti za različne subjekte tako v javnem kot v zasebnem sektorju, pa tudi za Komisijo.

Poleg obravnave notranjih in zunanjih prijav je Komisija kot organ pristojna tudi za nudenje informacij, nasvetov in pomoči prijaviteljem pri uveljavljanju zaščitnih in podpornih ukrepov ter oblikovanje priporočil in pojasnil o vprašanjih, povezanih z vsebinami ZZPri. Komisija vrši nadzor nad vzpostavitvijo in delovanjem notranjih prijavnih poti pri približno 3000 zavezancih v javnem in zasebnem sektorju ter pomaga in svetuje imenovanim zaupnikom pri zavezancih in uradnim osebam organov za zunanjo prijavo.

S pravočasnim poročanjem se izognemo globam

Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo morajo Komisiji do 1. marca tekočega leta sporočiti podatke o vseh prejetih prijavah po ZZPri iz preteklega leta. To bo prvič čez dober teden, tj. 1. 3. 2024. Vse naštete zato pozivamo, da z elektronsko oddajo obrazcev poskrbijo za poročanje podatkov v zakonskem roku, če tega še niso storili, saj je kršitev dolžnosti poročanja prekršek, za katerega so predpisane globe od 300 do 6.000 evrov, odvisno od subjekta.

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju obrazcev smo dosegljivi po telefonu 01/400-5710. Več informacij, vključno z odgovori na pogosta vprašanja, je zbranih na naslednji povezavi:

https://arhiv.kpk-rs.si/delo-komisije/zascita-prijaviteljev/

Eno leto ZZPri: napredek, novosti in obveznosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar