Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 10. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 10. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 16. 2. 2024, ob 11. uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 7. seje senata Komisije, Zapisnika 8. seje (dopisna seja) senata Komisije in Zapisnika 9. seje (dopisna seja) senata Komisije
2. Predlog za uvedbo postopka preiskave
3. Predlog Ugotovitev in Opozorilo
4. Predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
5. Potrdilo o upravičenosti do zaščite po ZZPri
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 10. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar