Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje SOS o obveznostih po ZZPri

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) Gregor Pirjevec je na današnjem spletnem usposabljanju za predstavnike Skupnosti občin Slovenje (SOS) o določbah Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) opozoril na obveznost vzpostavitve notranjih prijavnih poti in naloge zaupnik, pozval pa je tudi k upoštevanju bližajočega se prvega roka za poročanje

Usposabljanje Gregorja Pirjevca za SOS
Usposabljanje Gregorja Pirjevca za SOS

Prisotnim je podrobno predstavil sistem notranjega prijavljanja in obveznost vzpostavitve notranjih prijavnih poti, ki zavezuje subjekte v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi. Ob tem je poudaril, da morajo samoupravne skupnosti vzpostaviti notranjo pot za prijavo kršitev ne glede na število zaposlenih. Samoupravne skupnosti lahko vzpostavijo skupno notranjo pot za prejem prijav, ki jo upravlja ena od vključenih samoupravnih lokalnih skupnosti ali skupna občinska uprava, vendar pa mora vsaka od njih s 50 ali več zaposlenimi imenovati svojega zaupnika.

V drugem delu usposabljanja se je Pirjevec osredotočil na vlogo in naloge zaupnika po ZZPi, kot so sprejem in obravnava notranje prijave, varovanje identitete prijavitelja, komunikacija s prijaviteljem, celovito informiranje prijavitelja o zaščitnih ter podpornih ukrepih in drugih pravnih možnostih (brezplačna pravna pomoč, nadomestilo za primer izgube službe, psihološka podpora …), izdaja potrdila o vloženi prijavi oziroma zagotovi dokazila iz postopka s prijavo, izvedba preizkusa in obravnave notranje prijavo v skladu z ZZPri in notranjim aktom zavezanca, izdelava poročila, podaja predloga ukrepov za odpravo kršitev in obvestilo vodstvu zavezanca.

Pirjevec je opozoril še na globe, ki jih ZZPri predvideva za nevzpostavitev notranjih prijavnih poti in za lažje prekrške (ugotavljanje identitete prijavitelja, posrednika ali povezane osebe ter grožnja ali poskusi izvedbe povračilnega ukrepa) v višini od 1.000 do 6.000 evrov za pravne osebe in 300 do 2.000 evrov za odgovorne osebe, za prijavitelja, ki naklepno prijavi neresnične informacije, od 400 do 1.200 evrov, za težje prekrške (izvedba povračilnega ukrepa, razkritje identitete prijavitelja, posrednika ali povezane osebe) pa za pravne osebe predvideva globo v višini od 3.000 do 60.000 evrov, za odgovorne osebe pa od 500 do 2.500 evrov.

Zavezanci bodo letos prvič od uveljavitve ZZPri Komisiji poročali o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijavah ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov za leto 2023, in sicer do 1. marca, v poročilu pa morajo navesti tudi podatek o zaupniku.  

Usposabljanje SOS o obveznostih po ZZPri
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar