Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 9. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 9. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 7. 2. 2024, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o zavrženju pritožbe
2. Predlog Sklepa o vpogledu v spis

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko od 9.00 do 17.00 ure, dne 7. 2. 2024, po elektronski pošti, na elektronski naslov Katja.Belec@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 7. 2. 2024 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 9. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar