Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 26. 1. 2024, ob 11. uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 2. seje (dopisna seja) senata Komisije, Zapisnika 3. seje senata Komisije in Zapisnika 4. seje (dopisna seja) senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev s Priporočili
3. Predlog Sklepa za izvedbo sistemske analize
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 6. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar